Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Fundacja AD-RENalina rozpoczęła działalność w maju 2014 roku. Powstała z inicjatywy rodziców dzieci dotkniętych chorobą nerek, po transplantacji i dializowanych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie działa w celu osiągnięcia zysku. Działalność statutowa fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna. Fundacja ma na celu stworzenie swoim podopiecznym jak najlepszych warunków do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości oraz rozwijania samodzielności i kreatywności.